همکاری با راهکاراندیشان

تحصیلات: مهندس کامپیوتر (سخت افزار- نرم افزار)
حوزه کاری: تولید نرم افزار
شرح شغل و مسئولیت‌ها
طراح و برنامه‌نویس کسی است که می‌تواند با توجه به نیازمندی‌های روشنی که از تحلیلگر دریافت می‌کند، با استفاده از یک زبان برنامه نویسی، در چارچوب معماری مشخص، برنامه‌ای را تولید، تست و راه‌اندازی کند.


شرح وظایف این شغل
• طراحی بخشی از سیستم با در نظر گرفتن محدودیت‌های نیازمندی‌ها، معماری و فرایند توسعه خاص پروژه
• شناسایی و تعریف مسئولیت‌ها، عملیات، مشخصه‌ها و روابط عناصر طراحی و اطمینان از سازگاری با معماری و وضوح و خوانایی طراحی
• توسعه و تست مولفه‌ها به منظور یکپارچه‌سازی در زیرسیستم‌های بزرگ‌تر با توجه به استانداردهای خاص پروژه
• ساخت مولفه‌هایی جهت تست سایر مولفه‌ها و زیرسیستم‌ها
• ساخت محصول از طریق یکپارچه‌سازی مولفه‌ها در سطح سیستم و زیرسیستم

همکاری با راهکاراندیشان

توانایی‌ها و مهارت‌ها
• تسلط بر مفاهیم پایه، class library و ابزار NET Framework 4. 5
• تسلط بر زبان برنامه‌نویسی #C
• تسلط بر مفاهیم و ابزارهای برنامه‌نویسی تحت وب (HTML، JavaScript، CSS، jQuery،…) و تکنولوژی‌های ASP. NET و ASP. NET AJAX امتیاز محسوب می‌شود.
آشنایی با ابزارهای ساخت و یکپارچه‌سازی امتیاز محسوب می‌شود.


بانک‌های اطلاعاتی
• تسلط بر مفاهیم مدل‌سازی و طراحی بانک‌های اطلاعاتی
• تسلط بر مفاهیم پیاده سازی بانک‌های اطلاعاتی با ۲۰۱۲/MS SQL Server 2000/2005/2008R2
• تسلط بر برنامه‌نویسی T-SQL
• تسلط بر ADO. NET
• تسلط بر مفاهیم O/R Mapping و ابزارهای O/R Mapper امتیاز محسوب می‌شود.


پیش نیاز
مدرک تحصیلی کارشناسی (حداقل) در رشته و گرایش‌های: مهندسی کامپیوتر. دیگر رشته‌ها به‌شرط داشتن سه سال سابقه برنامه‌نویسی